e-mail : jana.henrion@tcheque-traduction.fr


Odpověď do 24 hodin

Nabízím kvalitní a přesné překlady všech textů (technické, ekonomické, reklamní, finanční, osobní, smlouvy, atd.). Poskytuji také specializované překlady v následujících oborech: psychologie, ergonomie, bezpečnost práce, bezpečnostní management, nemoci z povolání, pracovní úrazy.

Soudní překlady úředních listin (oddací listy, vysvědčení, vysokoškolské diplomy, soudní podání, rozsudky atd.).

Pošlete text, který chcete přeložit a upřesněte požadovaný termín dodání. Obratem vám zašlu nezávaznou cenovou nabídku. Texty k překladu lze poslat mailem, pomocí Skype nebo tradiční poštou. Samozřejmostí je zpracování na PC a grafická úprava dle přání zákazníka.

Nabízím doprovodné a konsekutivní tlumočení přednášek, debat, konferencí, obchodních jednání, atd. Jsem k dispozici nejen v České republice a ve Francii, ale i po celé Evropě.

Poskytuji soudní tlumočení u soudů, na policii, ve státní správě, jednání notářů, svateb, zkoušek pro získání řidičského oprávnění atd.

Jana Henrion © 2011-2015 Tous droits résérvés N° Siren 529813255