e-mail : jana.henrion@tcheque-traduction.fr


Odpověď do 24 hodin

Cena překladu závisí na počtu slov zdrojového (výchozího) textu. Základní sazba za slovo je stanovena podle:
délky překladu
složitosti textu (odborná terminologie, technická dokumentace, atd.)
požadovaného termínu dodání.

Snažím se o co nejkratší termíny dodání při zachování vysoké kvality překladu. Pro pravidelné zákazníky poskytuji slevy.

Cena tlumočení je stanovena za hodinu. Při celodenním tlumočení poskytuji výrazné slevy.

Platební podmínky: Fakturuji minimálně 300 slov. Faktura, kterou obdržíte až po doručení překladu, obsahuje konečnou částku a je splatná 30 dní od data vydání. Možnost platit šekem nebo bankovním převodem. Nejsem plátcem DPH.

Cena kurzů češtiny na vyžádání.


Jana Henrion © 2011-2015 Tous droits résérvés N° Siren 529813255